Podnety, odkazy a sťažnosti pre samosprávu

Interaktívna účasť občanov a viac transparentnosti pre mestá a obce

POS je interaktívny softvér podávania sťažností a podnetov pre samosprávy. Občan sa tu môže aktívne podieľať na zlepšovaní verejnej infraštruktúry tým, že bude upozorňovať na nedostatky ako napríklad poškodené komunikácie alebo nelegálnu skládku odpadov.

Využiť sťažnosti ako upozornenia

So znalosťami vašich občanov prineste do vášho mesta alebo obce o trochu viac poriadku. Nezáleží na tom, či je vypálená žiarovka na verejnom osvetlení, alebo neprejazdný cyklistický chodník – niekoľkými kliknutiami myšou môžete vždy jednoducho ohlasovať sťažnosti, podnety alebo návrhy na zlepšenie zodpovedným inštitúciám vo vašom meste alebo obci. Týmto spôsobom sa zo sťažnosti stáva užitočné upozornenie.

Občana brať vážne a komunikovať s ním

Pomocou grafického znázornenia nahlásených nedostatkov ukážete vašim občanom, že sa s týmito nedostatkami aktívne zaoberáte. Automaticky vytvorené e-mailové odpovede na doručené sťažnosti poskytnú občanovi vždy vhodnú spätnú väzbu. Tak sa zo sťažujúceho sa občana stane spokojný občan.


Takto funguje POS

+

Schéma procesu podania sťažnosti

Popis:

Bez nutnosti prácnej registrácie si občan môže vybrať v intuitívnom používateľskom rozhraní svoju požiadavku z preddefinovaného zoznamu kategórií (napríklad „Verejné osvetlenie“) a doplniť ju o stručný popis (napríklad „Vypálená žiarovka“). Lokalizáciu podnetu je možné uskutočniť voľným umiestnením symbolu na mape alebo zadaním adresy.

Ak sú zadané všetky dáta, spustí sa vnútorný proces vybavovania podnetov (Workflow): Príslušný referent/-ka samosprávy obdrží automaticky informáciu o vstupe oznámenia a môže začať so spracovávaním. Samospráva má vždy prostredníctvom integrovaného sledovania procesu prehľad na priebeh postupu od nahlásenia až po záverečné spracovanie.